Allmänna villkor

Allmänna villkor
ACSI Club ID en produkt från ACSI Publishing BV, registrerat i "Kamer van Koophandel" -Handelskammaren i Arnhem under nummer 10017059. Vill du mera information? Du kan nå ACSI Publishing kundservice via + +31 (0) 488 – 471434 eller via kontaktformuläret.

Internet: www.ACSIclubID.eu
KvK: 10142919
Momsnummer: NL803231325B01

Tillämpning av försäljningsvillkoren
Genom att göra en beställning via ACSI Club ID Webshop går du med på följande försäljningsvillkor. Beställningen bekräftas direkt per E-mail. Produkterna som säljs via ACSI Club ID Webshop, faller inom nederländska lagar och lagstiftelse.

Medlemskap
ACSI Club ID är ett kontinuerligt medlemskap. Giltigheten för ACSI Club ID förlängs automatiskt vid slutet av förfallodatum (som står på passet). Den automatiska förlängningen kan när som helst sägas upp, men minst 2 månader innan förfallodatum. Om du inte gör detta innan slutdatum, förlängs giltigheten för ACSI Club ID med ett år.

Beslutar du dig för en uppsägning så räcker det med ett enkelt meddelande per mail, försett med ditt passnummer och namn, per telefon via +31(0)488 471434.

Lag om distansförsäljning
För alla artiklar som ACSI Club ID säljer i via Website eller via partnersites, gäller lagen "Verkoop op afstand" - Distansköp från den nederländska lag- och regelgivningen. Denna lag ger skydd för konsumenterna vid köp av produkter på internet.

Produktinformation
De viktigaste kännetecken för produkterna kan ses per artikel i ACSI Club ID Webshop när du klickar på den aktuella produkten.

Priser
Försäljningspriserna står under varje angiven produkt. Om ett erbjudande för en särskild produkt är tillämpligt, anges detta tydligt tillsammans med det ordinarie försäljningspriset. De angivna priserna står i Euro och är inklusive Moms och inklusive portokostnader.

Tariffer abonnemang och medlemskap
ACSI Publishing BV förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra på överenskomna tariffer för abonnemang och/eller medlemskap under överenskommelsens löptid. Eventuella nya priser meddelas minst två månader i förväg via produktens website och i ACSI Webshop.

Varje inköp skall betalas direkt. Vid avslut av ett abonnemang eller medlemskap, ger du automatiskt en fullmakt. Fullmakten används automatiskt vid betalning av den första abonnemang- eller medlemsskapsperioden för debitering av beloppen för framtida perioder. Debiteringen utförs en gång per period, efter leverans av produkten.

Skicka ändringar
Har du ändringar? Du kan nå oss på telefon via: +31(0)488 – 471434.

Några frågor?
För frågor där du inte har kunnat hitta något svar, kan du använda dig av kontaktformuläret på vår website. För att snabbt kunna hjälpa dig, ber vi dig att ange ämnet på din fråga. Du kan också nå oss på telefon via: +31(0)488 – 471434.